Enter your keyword

CHUYÊN GIA & CỐ VẤN

Bác sĩ Sakura tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu

Bác sĩ Sakura tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu

Bác sĩ Sakura là cụm từ được Sakura ưu ái dành cho các chuyên gia, bác sĩ những người chịu trách nhiệm thăm khám và điều trị bệnh cho khách hàng của Sakura.   Bác sĩ Sakura là truyền thống lâu đời của Thương hiệu Nhằm xây dụng hình ảnh chuyên biệt theo hướng “dược mỹ phẩm” tức là… View more