Enter your keyword

TÔI CÓ THỂ HẸN THỜI GIAN GIAO HÀNG CỤ THỂ KHÔNG?

TÔI CÓ THỂ HẸN THỜI GIAN GIAO HÀNG CỤ THỂ KHÔNG?

Sakuranhatban giao hàng trong giờ hành chính: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và trong các ngày từ Thứ 2 đến thứ 6. Do nhân viên vận chuyển giao hàng theo tuyến nên rất tiếc Sakuranhatban chưa thể hỗ trợ thời gian giao hàng cụ thể.  Sau khi đặt hàng thành công, Sakuranhatban sẽ thông báo thời gian giao hàng dự kiến cho đơn hàng, quý khách vui lòng sắp xếp thời gian và giữ liên lạc để nhận hàng trong thời gian Sakuranhatban đã thông báo.

Trong trường hợp nhân viên vận chuyển liên hệ vào thời gian chưa phù hợp, quý khách có thể giữ liên lạc qua điện thoại và hẹn lại thời gian giao hàng khác, nhân viên vận chuyển sẽ cố gắng hỗ trợ trong mức có thể.

Nếu có nhu cầu thay đổi cho đơn hàng, quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn tại: Muốn thêm bớt sản phẩm, thay đổi địa chỉ giao hàng thì làm thế nào?


ĐẶT HÀNG NGAY THÔI!
Sakura Nhật Bản sẽ liên hệ lại ngay cho bạn trong thời gian sớm nhất!