Enter your keyword

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG VỚI SAKURANHATBAN

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG VỚI SAKURANHATBAN

Xác nhận đơn hàng là việc Sakuranhatban kiểm chứng lại các thông tin đơn hàng quý khách đã đặt. Việc làm này có tác dụng như một lời cam kết xác nhận đặt hàng từ quý khách và sakuranhatban.com có trách nhiệm thực hiện đơn hàng đó.

Sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng trên website sakuranhatban.com sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng qua điện thoại để thực hiện xác nhận các thông tin được cung cấp trong đơn hàng. Sau khi nhận được đồng ý của quý khách, Sakuranhatban sẽ lập tức tiến hành xử lý đơn hàng.


ĐẶT HÀNG NGAY THÔI!
Sakura Nhật Bản sẽ liên hệ lại ngay cho bạn trong thời gian sớm nhất!